Woensdag Oggenddiens - Prof Pieter Verster

JOB 3

3“Die dag waarop ek gebore is, moes nooit aangebreek het nie,
die nag toe gesê is 'n seuntjie het in die wêreld gekom.
4Daardie dag moes net donkerte gewees het;
God daarbo moes dit nie eens raakgesien het nie;
geen lig moes dié dag deurgebreek het nie.
5Donkerte en duisternis moes dit opgeëis het,
wolke moes daaroor toegetrek het,
sonsverduistering moes dit oorval het.
6Die donkerte moes daardie nag ingesluk het,
dit moes nooit ingereken gewees het
by die dae van die jaar nie,
dit moes nooit bygevoeg gewees het
by die berekening van die maande nie.