Maandag Oggenddiens - Dr Enrico Casaleggio

--:--
MALEAGI 4

4Onthou die wet van my dienaar Moses,
die voorskrifte en die bepalings
wat Ek aan hom by Horeb gegee het
vir die hele Israel.
5Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur
voordat die dag van die Here kom,
die groot, die verskriklike dag.
6Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen
sodat Ek nie hoef te kom
en die land heeltemal vernietig nie.

JESAJA 40

3Iemand roep:
“Maak vir die Here 'n pad in die woestyn,
maak in die barre wêreld 'n grootpad vir ons God!
4Elke laagte moet opgevul word,
elke berg en rant moet gelykgrond word.
Elke bult moet 'n gelykte word
en elke koppie 'n vlakte.
5Dan sal die mag van die Here geopenbaar word;
al wat leef, sal dit sien.

MATTEUS 3
Johannes die Doper en sy prediking
(Mark. 1:1-8; Luk. 3:1-9,15-17; Joh. 1:19-28)
1In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek 2en gesê: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.” 3Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het:
“Iemand roep in die woestyn:
Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir Hom reguit.”
29 Aug 2022 2AM Afrikaans South Africa Religion & Spirituality · Christianity

Other recent episodes

Sondagaand Erediens - Past Deon Bosch

PREDIKER 3 Elke ding het sy vaste tyd 1Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd: 2daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 3'n tyd om…
1 Oct 1PM 36 min

Sondagoggend Eredins - Past Deon Bosch

Tema: Geloof GENESIS 3 1Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is en het vir die vrou gevra: “Het God werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie?” 2Die vrou het die slang geantwoord: “Ons mag eet van…
1 Oct 3AM 32 min

Vrydag Oggenddiens - Past Deon Bosch

JEREMIA 29 4So sê Ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat Ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het: 5Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan, 6trou en bring kinders in die wêreld,…
29 Sep 2AM 17 min