Maandag Oggenddiens - Dr Enrico Casaleggio

MALEAGI 4

4Onthou die wet van my dienaar Moses,
die voorskrifte en die bepalings
wat Ek aan hom by Horeb gegee het
vir die hele Israel.
5Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur
voordat die dag van die Here kom,
die groot, die verskriklike dag.
6Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen
sodat Ek nie hoef te kom
en die land heeltemal vernietig nie.

JESAJA 40

3Iemand roep:
“Maak vir die Here 'n pad in die woestyn,
maak in die barre wêreld 'n grootpad vir ons God!
4Elke laagte moet opgevul word,
elke berg en rant moet gelykgrond word.
Elke bult moet 'n gelykte word
en elke koppie 'n vlakte.
5Dan sal die mag van die Here geopenbaar word;
al wat leef, sal dit sien.

MATTEUS 3
Johannes die Doper en sy prediking
(Mark. 1:1-8; Luk. 3:1-9,15-17; Joh. 1:19-28)
1In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek 2en gesê: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.” 3Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het:
“Iemand roep in die woestyn:
Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir Hom reguit.”