Sondagaand Erediens - Past Dries Venter

MATTEUS 1
Die geslagsregister van Jesus Christus
(Luk. 3:23-38)
1Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die seun van Abraham:
2Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob, en Jakob van Juda en sy broers; 3Juda was die vader van Peres en Serag by Tamar, Peres van Gesron, en Gesron van Ram; 4Ram was die vader van Amminadab, Amminadab van Nagson, en Nagson van Salmon; 5Salmon was die vader van Boas by Ragab, Boas van Obed by Rut, Obed van Isai; 6Isai was die vader van koning Dawid.
Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Urija;