Dinsdag Oggenddiens - Past Dries Venter

NUMERI 16

44en die Here het vir Moses gesê: 45“Gee pad tussen die gemeente uit dat Ek hulle in 'n oogwink kan verdelg.”
Moses en Aäron het op hulle knieë geval en gebid.
46Moses sê toe vir Aäron: “Vat 'n vuurpan, sit vuur van die altaar af daarin en plaas wierook daarop en gaan gou na die gemeente toe en doen vir hulle versoening. Die toorn van die Here het reeds ontvlam en Hy het hulle met 'n plaag begin straf.”
47Aäron het gedoen soos Moses gesê het en tussen die gemeente in gehardloop. Die plaag het toe reeds onder die volk begin woed, maar Aäron het die wierook geoffer en vir die volk versoening gedoen. 48Hy het gaan staan tussen dié wat al dood was en dié wat nog geleef het, en die plaag het opgehou. 49Daar het veertien duisend sewe honderd deur die plaag omgekom, afgesien van dié wat deur Korag se toedoen gesterf het. 50Aäron is toe terug na Moses toe by die ingang van die tent van ontmoeting. Die plaag was verby.