Maandag Oggenddiens - Prof Laetus Lategan

PSALMS 19
Die openbaring van die Here is volmaak
1Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid.
2Die hemel getuig van die mag van God,
die uitspansel maak die werk van sy hande bekend.
3Die een dag gee die berig deur aan die ander
en die een nag deel die kennis aan die volgende mee.
4Sonder spraak en sonder woorde,
onhoorbaar is hulle stem.
5Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld
en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde.
Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan.
6As hy stralend begin om sy baan te volg,
is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom.
7Aan die een kant van die hemel kom hy op
en aan die ander kant gaan hy onder,
en niks ontkom aan sy gloed nie.

PSALMS 102
U is daar van geslag tot geslag
1Gebed van 'n hulpelose wanneer dit met hom sleg gaan en hy sy klagte uitstort voor die Here.
2Here, luister tog na my gebed,
hoor tog my geroep om hulp!
3Moet U tog nie van my afsydig hou
nou dat ek in die nood is nie.
Luister tog na my wanneer ek U aanroep,
verhoor tog gou my gebed,
4want vir my verdwyn die dae soos rook.
My liggaam brand soos vuur,
5ek is verskroei en uitgedroog soos gras,
ek het alle eetlus verloor.
6Ek het net vel en been geword
van al die pyn.
7Ek voel so verlate soos 'n pelikaan in 'n woestyn,
soos 'n uil tussen murasies.
8As ek wakker word,
voel ek soos 'n eensame voël op 'n huis se dak.
9Die dae deur verneder my vyande my.
Dié wat my so verkleineer, gebruik my naam as 'n vloekwoord.
10As is my daaglikse brood;
wat ek drink, is met my trane gemeng,
11want u toorn en u gramskap het my getref,
U het my verwerp en weggegooi.
12Soos 'n skaduwee wat lank word, is my lewe naby sy einde,
ek is soos verdroogde gras.