زن در اسلام و یهودیت

BBC  |  PARGAR
از مقایسه‌ی جایگاه زن در دین یهود و اسلام چه می‌فهمیم؟ شباهت‌های این دو دین آنجا که در مورد زن حرف می‌زنند ناشی از چیست؟
این برنامه پیش از این یک بار پخش شده است.