طالبان تا چه حد محکم است؟

BBC  |  PARGAR
طالبان در افغانستان چقدر در جای خود محکم است؟ چالش‌هایش چیست؟ آیا از پس این چالش‌ها برخواهد آمد یا اولین لرزه‌ها در حاکمیت طالبان به زودی آشکار خواهد شد؟
فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس افغانستان و سعید سرور، تحلیل‌گر سیاسی