خشونت‌های پس از انقلاب

BBC  |  PARGAR
خشونت‌های پس از انقلاب ایران از کی و چطور شروع شد؟ چه عواملی را می‌توان در این خشونت‌ها موثر شناخت و چه جریاناتی را مسئول؟ مهمانان برنامه: همن سیدی، عطاالله مهاجرانی و محمدرضا شالگونی. این برنامه پیش از این یک‌ بار پخش شده‌است