Dinsdag Oggenddiens - Ds Kobus Botha

SPREUKE 3
1My seun, wat ek jou leer moet jy nie vergeet nie,
hou vas aan wat ek jou voorskryf,
2want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker,
dit sal maak dat jy 'n vol lewe het.
3Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie;
leef daarmee saam,
maak dit 'n deel van jou lewe.
4So sal jy guns verwerf en byval vind
by God en mens.
5Vertrou volkome op die Here
en moenie op jou eie insigte staatmaak nie.
6Ken Hom in alles wat jy doen
en Hy sal jou die regte pad laat loop.
7Moenie dink jy het die wysheid in pag nie,
dien die Here en vermy wat sleg is:
8dit is die geneesmiddel vir jou,
die verkwikking vir jou liggaam.
9Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit
en met die beste uit jou oes,
10dan sal jou skure oorvol wees
en jou parskuipe oorloop van die wyn.
11My seun, aanvaar die straf wat van die Here kom
en moet jou nie teen sy teregwysing verset nie,
12want die Here straf die mens wat Hy liefhet
net soos 'n vader doen met sy seun.