Vrydag Oggenddiens - Past Susan Jansen van Rensburg

PSALMS 139
Die goddelike alwetendheid.
1 VIR die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.
Here, U deurgrond en ken my.
2U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte.
3U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend.
4Want daar is nog geen woord op my tong nie — of U, Here, U ken dit geheel en al.
5U sluit my in van agter en van voor, en U lê u hand op my.
6Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie.
7 Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen vlug van u aangesig?
8 Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar!
9Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon,
10ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.