Saterdag Oggenddiens - Past Susan Jansen van Rensburg

PSALMS 16
God die hoogste goed.
1 'n GEDIG van Dawid.
Bewaar my, o God, want by U skuil ek.
2Ek het tot die Here gesê: U is my Here; vir my is daar geen goed bo U nie.
3 Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek: Hulle is die heerlikes in wie al my behae is.
4Die smarte van hulle wat 'n ander god met gawes vereer, sal menigvuldig wees; ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie.
5Die Here is die deel van my erfenis en van my beker; Ú onderhou my lot.
6Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi.
7Ek sal die Here loof wat my raad gegee het; selfs in die nag vermaan my niere my.
8 Ek stel die Here altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.
9Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees in veiligheid woon;
10want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.
11U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig.