Saterdag Oggenddiens - Past Susan Jansen van Rensburg

--:--
PSALMS 16
God die hoogste goed.
1 'n GEDIG van Dawid.
Bewaar my, o God, want by U skuil ek.
2Ek het tot die Here gesê: U is my Here; vir my is daar geen goed bo U nie.
3 Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek: Hulle is die heerlikes in wie al my behae is.
4Die smarte van hulle wat 'n ander god met gawes vereer, sal menigvuldig wees; ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie.
5Die Here is die deel van my erfenis en van my beker; Ú onderhou my lot.
6Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi.
7Ek sal die Here loof wat my raad gegee het; selfs in die nag vermaan my niere my.
8 Ek stel die Here altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.
9Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees in veiligheid woon;
10want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.
11U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig.
6 Nov 2021 2AM Afrikaans South Africa Religion & Spirituality · Christianity

Other recent episodes

Woensdag Oggenddiens - Prof Pieter Verster

EKSODUS 3 God openbaar Hom aan Moses 1Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jetro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn in gejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. 2Toe verskyn die Engel van die Here aan hom in 'n…
29 Nov 1AM 15 min

Dinsdag Oggenddiens - Prof Pieter Verster

GENESIS 45 Josef sê vir sy broers wie hy is 1Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan, en daar was van dié wat hom gedien het, nie een by hom toe…
28 Nov 1AM 15 min

Maandag Oggenddiens - Prof Pieter Verster

GENESIS 3 14En die Here God sê vir die slang: “Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet, jou lewe lank.
27 Nov 1AM 15 min

Sondagaand Erediens - Pastoor Neville Goodchild

KOLOSSENSE 3 Julle is saam met Christus uit die dood opgewek 1Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. 2Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op…
26 Nov 12PM 27 min

Sondagoggend Erediens - Pastoor Neville Goodchild

KOLOSSENSE 3 Julle is saam met Christus uit die dood opgewek 1Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. 2Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op…
26 Nov 2AM 28 min