Sondagoggend Erediens - Ds Kobus Botha

PSALMS 100

1 'n PSALM. By die lofoffer.
Juig voor die Here, o ganse aarde!
2Dien die Here met blydskap; kom voor sy aangesig met gejubel.
3 Erken dat die Here God is: Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide.
4 Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys sy Naam.
5 Want die Here is goed; sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag.