Saterdag Oggenddiens - Ds Kobus Botha

PSALMS 80

1 VIR die musiekleier; op die wysie van: „Lelies.” 'n Getuienis. Van Asaf. 'n Psalm.
2 o Herder van Israel, hoor tog; U wat Josef soos skape lei, wat bo-oor die gérubs troon, verskyn in ligglans!
3 Wek u mag op voor Efraim en Benjamin en Manasse, en kom ons te hulp!
4 o God, herstel ons, en laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word!
5 o Here, God van die leërskare, hoe lank nog rook u toorn by die gebed van u volk?
6 U het hulle tranebrood laat eet, hulle oorvloedig trane laat drink.
7 U het ons 'n voorwerp van stryd gemaak vir ons bure, en ons vyande drywe die spot.
8 o God van die leërskare, herstel ons, en laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word!
9 'n Wingerdstok het U uitgetrek uit Egipte; U het die nasies uitgedrywe en hom geplant.
10 U het voor hom plek gemaak, en hy het wortels geskiet en die land vervul.