Episode 2880

#Mahlakung –Masedi o timelelane le Badgirl boemafofane bja O.R Tambo ge ba be ba eya go hlakana le Zakes Shabangu.Badgirl o botša Phetola gore o tlogetše Masedi a nale Zakes gomme ge a boa ntlwaneng ya boithomelo o humane ba se gona.Naa Masedi o ile kae le Zakes Shabangu.Naa ke gona ge ba ga Lethebe ba lobile Masedi?