Mr Ben Mtyaliselo Boxing Legend /Trainer

Namhlanje siphawula igqala kumdlalo wamanqindi utata oyinzalelwane yase Mooiplass apho akhulele khona, uye wadibana nomdlalo wamanqindi esikolweni waze wadlulela eMonti ngo 1988, nalapho waqhubeka nomdlalo wamanqindi, uye wayeka engafikelelanga kwinqanaba le professional waze walandela ikhondo lokuqeqesha.