Sixoxa no Mr. Martin Dlamini_Director - Eswatini Broadcasting & Information Services (EBIS)

Inhloso enkulu ukuthi lamazwe amabili i-South Africa ne Eswatini ukuthi kugqanyiswe izinto esifanayo kuzona kusuka ku language,
ezemidlalo ,ezemfundo,Ukudla umculo okokugqoka isiko umlando etc. So izinhlelo ezahlukene kuleliviki zizobambisana ne EBIS ukubheka lokhu bese
next week sibe eLesotho nakhona senze okufanayo.