Episode 2868

#Mahlakung-Kgokong o bone dinambanamba tšeo Rethabile a di reketšego Badgirl? Bothata bo tsoga ge Kgokong a botšiša Badgirl gore nkane a rekile borokgwana bja ka gare bjo bohwibidu mola a tseba gore ga a rate mmala wo mohwibidu.Badgirl o mo foraforeša gore ga se a bone gore ke mmala o mohubedu o be a nagana gore ke o mo maroon.Badgirl o botša Rethabile goro o swanetše go yo di fetola a reke bjo bo maroon, gomme se ga se thabiše Rethabile ka ge a re yena o rata mmala wo mohubedu.Naa Badgirl o tla bona a dirile eng gona mo ka gore bo rekilwe ke Rethabile, ga se a ithekele ka tšhelete ya gagwe goba a rekelwa ke Kgokong?