SONDUIKER deur Anton Treunich - Episode 36

Magda en Chinel is saam die bos in om die meerkaaie se sosiale interaksie dop te hou, maar eintlik is hulle besig om mekaar dop te hou. Wolfgang wil vir Dolla sien. Hy het iets belangrik om met haar te bespreek. Dolla en Dotty kom af op ‘n belangrike leidraad wat met Lusinda se verdwyning te doen het.