Episode 2859

#Mahlakung –Di a boa ka Mahlakung. Sophia Takalani Maluleke o boditše Sylvia gore diphiri tšeo a nago le tšona le Bra Bizza ba tlo itshola , re kwa se se befeditšwe Bra Bizza e bile a mmotša gore o tlo itshola go ba le Sellout le go phapha. Naa go tla sa bjang? Naa ntwa ye e tla fenywa ke mang, ke Bra Bizza le Sylvia goba ke Sophia Takalani Maluleke?