Episode 2857

#Mahlakung –Dr Mbengashe, Malehu, o boditše Masedi gore a ihlokomele, mola Masedi a botša Badgirl gore Zakes o boa Mahlakung ka lebaka la lerato la gagwe go yena, Badgirl o mo lemoša gore Zakes Shabangu o boa Mahlakung ka mawaza. Naa efe ke fe gona fa, ke lerato goba ke ona mathata a go bolelwa ke Badgirl?