Episode 2853

#Mahlakung –Badgirl o botša Brandon gore o a tseba gore ke yena a hlasetšego Alfios Mojela, re kwa Brandon a mmotša gore ga se nke a papatliwe, mola ka lehlakoreng le lengwe le re ekwa Badgirl a mmotša gore ge a ka ba a kwa Rethabile a re “Ngweee” gagabo ke thabeng. Naa magareng ga Brandon le Badgirl, mang ke mang ka taolo le maatla?