Episode 2848

# Mahlakung –Phetola ga a kgone go lebala ka lerato la Matsheko le Jonjon gomme e bile se, se dira gore go se be le lethabo ka lapeng.Naa ke eng seo Phetola a ka se dirago go lebala ka kamano ya Matsheko le Jonjon ntle le gore a tšee magato a go betha Jonjon , ka gore o gana go ya counselling?