Episode 2846

#Mahlakung –Ha!Ha!Ha!Alfios o etetše Millicent mošomong kua bookelong gomme o mmotša gore monna wa gagwe Moruti Kgole o boaboa kgafetša ka lapeng la gagwe. O gopola gore Moruti le Monicca ba a ratana gomme ka gore ba a ratana le bona ba swanetše go ratana go kgamiša balekane ba bona pelo. Naa Alfios o tla o beša wa tuka?