Episode 2844

#Mahlakung –Dikeledi le Phetola ba a fapana ka ge Dikeledi a re Phetola o mo hlakišetša ngwana.Sepedi se re ngwana ke wa setšhaba.Naa Phetola o phošo bjalo ka malome wa Tumi go mo kgalemela , goba o swanetše go kgalemelwa Dikeledi fela ka ge e le yena mmago Tumi?
[Podcast] https://bit.ly/MahlakungYaThobelaFM