Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Spotify

This channel is available on Spotify. Follow the link above to view episodes on Spotify.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
25
MAY

Ingane enenkani ayifuni ukulala

Impi yesikhathi sokulala enganeni iyinto evamile ekhaya, isikakhulukazi uma ingane yakho inenkani lokho okwenza ukhameke kakhulu futhi uma ungazimisele ukuba nenkani yokubekezela nawe ungagcina wehluliwe.
24
MAY

Lithini ibhayibheli ngokuzixolela wena

Into enhle nekhululanayo ngokuba nguMKhrestu ngukuthi uKhrestu wafela ukuxolelwa kwezono zethu. Kodwa waphinde uJesu wafundisa amakholwa ukuxolelana njengokuba naye esixolele. Inkonzo yokuletha ukuthethelela kwabanye abantu, kungakhathalekile inzima kanjani, kodwa okungangabazwa ngayo la okholweni kwaKhrestu. Uma sekuziwa ekuzixoleleni ngamaphutha esiwenzile, ngolunye-ke udaba lolo. Mhlawumbe izono esezadlula ziyakwengama futhi awunasiqinisekiso ukuthi uzodlula yini kwizolo lakho lamaphutha.
19
MAY

Ukukhuthaza umoya wokuncokola enganeni yakho

Abantu abaningi bayathanda ukuqhuma ngokuhleka izikhathi ngezikhathi, abanye ukuhleka baze bakubize ngekhambi lomphefumulo, bese khona lapho bakhona abanye abancokola nabahleka nje ngalesosikhathi, okunokwenzeka mhlawumbe i-personality yabo leyo esuke ivela.
18
MAY

Ukubhekana nokulwa kwabandawonye

Uma kunengane engaphezu kweyodwa ekhaya, nakanjani ungangibuza ungiphale ulimi, kuzoba khona uhlobo oluthile lokulwa. Umbuzo usekuthini okungakanani ukulwa ezinganeni ekhaya okumelwe umzali akuvumele futhi abhekene nakho?
17
MAY

Ukukhula ngokobukhrestu kunye nendlela yokukhula

Uma uzizwe untengezela mayelana nesimo sohambo lwakho lobuKhrestu awuwedwa, maningi amaKhrestu angqubuzana nalesosimo semizwa nsukuzonke. Uma kungukuthi kunokwenzeka, unentshisekelo ngokwethembeka ukubona ukukhula okubanzi, nakanjani uzokhuthazeka ngalokhu esizokusho khona la
16
MAY

Ubudlelwano obuguqukayo kwi-teen

Ngesikhathi ingane yakho ingena eminyakeni yobu-teenager, kunokwenzeka sewuqaphelile kunoguquko olukhona ngesondele kubona. Lakhona owake waba yindawo ephephile neyisifuba sengane yakho, usungakubona ukuthi sewugudluziwe, kwasekuba ngabangani bengane yakho asebethathe indawo empilweni yayo.
11
MAY

Ukungena emshadweni usesikhungweni semfundo ephakeme

Imishado ezweni lakithi iyehla ngamazinga asheshayo, bangu 30% kuphela abasesigabeni sokushada abashadile. Ngakho uma sizwa abasha bethi balungisela ukungena emshadweni kuyasijabulisa lokho kakhulu, nokho ,ngakube kungubuhlakani yini ukushada ngesikhathi usese university?

549 episodes

« Back 13—24 More »