Family First - Legae Pele

MO GAE  |  Podcast , ±32 min episodes every 2 weeks, 4 days  |  Broadcast schedule  | 
One of the few things that still makes sense is family. Listen to life-changing family stories from the rural villages in Kgalagadi region.
Selo se le sengwe sa tseo di sa ntseng di na le boleng ke legae. Reetsa dinaane tsa botshelo go tswa mo gae mo Kgalagadi.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
30
APR
2019

105 year old Joyce Mosweu

#Dingwaga tse tlhano a sena go kgabaganya lekgolo
#Ditlogolwana di itumetse
#Mayor of Gasegonyana Local Municipality Hon. Neo Masegela pays tribute to the Centenarian
23
JAN
2019

2018 - 5th Gala Afternoon (Tlotla Rrago le Mmago)

#Olorato is the host presenter for 6th Episode
Opening Prayer - # Rre Eabile Mokoisa o a rapela.
Introductions - # Batlatirong ba ikitsise
5th Gala Afternoon's objective - # Rre Petrus Segami le Rre Neo Heyns
2018'S Final Lecture - # Rremogolo Monnaadibi Abel Mmolaeng o re ruta ka botlhokwa jwa go tlotla batsadi
Appreciations - # Mmemogolo Suzi Mokoisa o itumetse
Host's comments - # Mme Meisi Mokoisa o rotloetsa bongwetsi
# Rre Eabile Mokoisa a re lenyalo ga le tsofale
09
DEC
2018

Legae Pele - Family First

# Ncwelengwe - Mmemogolo Mma Mopalami o tshwara dingwaga tse 77.
# Heiso - Bana le ditlogolo tsa ga Stan le Suzie Mokoisa ba keteka botshelo jo bo molemo jwa batsadi.
# Laxey : Ganap - Mma Mokgeledi o akgola rre Koola jaaka modirimmogo wa maloba.
# Ditshipeng - Mmemogolo Mma Kasibere o feditse dingwaga tse 104.
02
DEC
2018

Legae Pele. Family First

# Mo Gae Mo Tsaelengwe. Morwadia Makobeya, Ngwetsi ya Rra Thobega.

# Mo Gae Mo Bojelakgomo-Laxey. Rre Maurice Koola o akgolwa ke Moteledipele wa Pusoselegae ya Joe Morolong.

# Mo Gae. Mmualebe.

10 episodes