Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
06
FEB

Mašeleng a bogolofadi bja lebakanyana

South African Social Security Agency (SASSA) ka boripana. Bona ba tlile gore hlalosetša kutšwana ka tshepedišo ya bona ge motho a dira dikgopelo tša thušo ya mašeleng a bogolofadi bja lebakanyana (Temporary Disability Grant).
19
DEC
2020

Scoliosis

Re bolela le setsibi sa seemo sa Scoliosis (seemo sa go kobega ga lerapo la mokokotlo).
12
DEC
2020

Re Ka Kgona

Re bolela le masogana ao a hlamilego App yeo e tlilego go thuša batho bao ba nago le seemo sa monagano seo se sa itekanelago
03
OCT
2020

#ReKaKgona

Re bolela le ba INMED South Africa malebana le tša temo yeo e dirwago ke batho ba bogolofadi.
26
SEP
2020

Re ka kgona

Re boledišana le sekgwari sa dipapadi tša go fapafapana. Ke lekgarebe la mathomo la mo Afrika go emela Afrika Borwa papading ya Rowing.
19
SEP
2020

Re ka kgona

Re bolela le ba mokgatlo wa The Love of God Disability Foundation malebana le mešomo ya bona ya di dirwa tša setšo.
12
SEP
2020

Poledišano le Mapule Moloto

O gotše ka seemo sa Epilepsy le Cerebral Pals elego seemo sa kgopolo seo se amago tsamayo ya mmele, tšhomišo ya mešifa go dula le go ema ka ntle le gowa. Efeela maemo a ka moka ga saka a mo thibela seo a nyakago goba sona bophelong bja gagwe.
05
SEP
2020

Sign Language

Re bolela le ba mokgahlo wa Deaf Federation of South Africa ele karolo ye nngwe ya go kwalakwatša hlokomedišo ya batho bao ba sa kwego.

75 episodes

« Back 1—12 More »