Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
04
APR

Dumisani Dumza Koyana- Sport Writer

uDumisani ngomnye wabahlalutyi nababhali bezemidlalo esebenzisa ii-online sites.

Uzalelwe eMdantsane apho aqale ukudlala khona ibhola ekhatywayo esemncinci edlalela iBlackburn Rovers, Tornado ne FC Buffalo kwi ABC Motsepe league.
Waye wayinxalenye ye Farouk Khans academy. Uthando lwakhe lokubala lwaqala ngo 2016 xa ebuyela esikolweni ebhalela iVarsity sports kwibhola ekhatywayo.
Uye wazimanya neAjax Cape Town njengegosa lonxibelelwano (media officer intern) ii-season ezimbini phambi kokudlulela kwi Soccer Laduma ngo 2017.
Ngo 2018 uqale ifootball website ebizwa www.echaphazeni.co.za
04
APR

Ongeziwe Mali SA Hockey Player

uOngeziwe Mali ngumdlali we Hockey weqela lesizwe loMzantsi Africa. Uye wabuya eMelika kunyaka ophelileyo ngo December.
Oko ekweli ngethemba lokwenza iqela elizakuya kwi Olimpiki. Susela ezinyanga zimbini bebedlala namaqela aquka i-Ireland, Germany ne China. Onke amalungiselelo aye emangxi emva kwesibhengezo sentsholongwane ye Corona.
04
APR

Mr Richard Ntsikelelo Manyisane Boxing Lawyer

Sincokola nelinye lamagqwetha alwela kakhulu amalungelo eembethimanqindi. Imiba ajongana kakhulu nayo zizivumelwano zee promoters, ukophulwa kwemiqathango ukungalandelwa kwamasolotya kuquka izisombululo zizivumelwano.
Ngamanye amaxesha iimbethimanqindi ziyabethwa zii promoters kwizivumelwano.
02
APR

Dr Malefetsane Peter Ngatane BSA Chairperson

iBSA ibhengeze ukusweleka kuka manejala wephondo laKwa Zulu Natal uMr Frincis Manning oye wahlaselwa yingulo kunyaka ophelileyo ebimane imngenisa esibhedlele susela unyaka ophelileyo.
Ngomvulo uye wasweleke esibhedlele
29
MAR

Mr George Lamani- Rugby Veteran Part 1

Samnkela igqala lombhoxo ebelidlala Erhini naseBhayi, ngeminyaka yo 70 ukuya ku 80. Udlalele amaqela aquka iLilly White neEasterns. Emva koko uye wasebenza njenge Administrator ye Sub Union EP iSouth Eastern District Union. Ngonyaka ka 84 85 ebekwi SARU non racial body. Waphawulwa naye nge blazer yesizwe ngethuba kuwongwa amagqala ombhoxo. Ngo 2004 uye wangu Manager weSA Renigades.
12
JAN

Nkosinathi Mabhere Joyi

Sincokola nembethi manqindi uNkosinathi Mabhere Joyi mayelana nempumelelo yakhe yangoDecember kwanamalungiselelo onyaka omtsha xa ezakube esilwa ngenyanga ka March.
24
NOV
2019

Sanele Magwaza- Boxer

uSanele Magwaza yintshatsheli entsha ye WFB Africa Title emva kokuphumelela kumlo obuququzelelwa yi Aphile Boxing Promotion eWalmer eBhayi izolo.
16
NOV
2019

Mr Madoda Dopla Kota -Lukhanyo Memorial Soccer Tournament

Izakube iyitumente yebhola ekhatywayo eThornhill ngomhla 29 November – 1 December. Letumente yenziwa egameni lenkwenkwana engasekhoyo neyasutywa kukufa kwingozi yemoto.
Iinjongo zayo kukufundisa nokulumnkisa ngokuqhuba ngokungakhathali naphantsi kweempembelelo zotywala.
Iqalwe kunyaka ophelileyo ngamaqela asi 8 kwaye andile azakukhuphisana kulonyaka ali 16.....
16
NOV
2019

Mrs Thenjiwe Nonimba – Siyaphambili Disabled Community Ndimba

I-Siyaphambili Disabled Community Projects ibambisene no ward 59 eMotherwell eBhayi izakube ibambe ugqatso lwabantu abaphila nokukhubazeka ngomhla 29 November 2019 noluzakube luzinyaswe nazizikolo.
Bazakube bencediswa lisebe lezemidlalo empumakoloni libambisene nomaspala uLove Life kwakunye nenkonzo yesipolisa kumabala ase NU2 eMotherwell
20
OCT
2019

Mr King Khosi Ngcoza- Boxing Manager

uKing Khosi utyikitye isivumelwano nembethi manqindi yalapha eBhayi, intshatsheli kwi Junior Flyweight uNozwelethu Matontsi kwisivumelwano sonyaka.
uMatontsi ukwatyikitye isivumelwano noElias Tshabalala we-Fantastic 2 Promotiions esebenzisana nembethimanqindi kaNgcoza uBukiwe Nonina.
uNozwelethu ugqibele ukulwa ngenyanga ka December eGcuwa nalapho woyiswa khona ngu Simangele Hadebe ngamanqaku kumlo owawuququzelelwa yi Supreme Boxing Promotions.

92 episodes

« Back 1—12 More »