Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
23
NOV
2020

Rand Water Roundtable with Mr Sandy Lebese

Rand Water is embarking on a major awareness campaign to educate members of the public on the danger of encroaching on their pipeline servitudes.
Rand Water has a pipeline network of more than 3500 km. Rand Water is the bulk water supplier to metropolitan municipalities in Gauteng, Free State, Mpumalanga and the North West Province. These pipelines are used to distribute mega litres of water every day to municipalities, mines and industries
01
MAR
2020

Re na le Polleng Ndlanya jaaka re keteka bagaka ba maloba ba baneng ba tsholetsa flaga ya naga mo dinageng tse dingwe

Go tswelelea go keteka bagaka ba maloba ba baneng ba tsholetsa flaga ya naga mo dinageng tse dingwe. Re buisana le mongwe wa dinaledi tsa maloba tsa naga. Pollen o tsholetswe kwa Dayveton, Gauteng Province ga jaana a latlhetse seditse mo kgweleng ya diano mme a tshameketse ditlhopa si le mmalwa mo gae le ko dinageng tse di kwantle mme boglo a dutse sebakanyana kwa Turkey. Ndlanya mo gae o tshameke setlhopa sa nag aka ngwaga ya 1997 mo Confederations Cup le ditlhopa di akaretsa Kaizer Chiefs, Manning Rangers. O ne a tsweletsa career ka go tshamekela Bursaspor, Göztepe
29
FEB
2020

Puisano le Jethro Lovers Mohlala ka ga "career" ya kgwele ya dinao

Jaaka fa naga e keteka kgwedi ya go tlotlomatsa dinaletsana tsa kontinente kgotsa “”BLACK HISTORY MONTH””re laleditse mongwe wa batshamiki ba maloba go tla go mo keteka le go tswelela go motlotlomatsa ka go go lebelela tsela ya gaagwe mo mererong ya kgwele ya dinao mo malobeng le go fan aka maele go baswa ba gompieno mo motsamekong ona w akgwele ya dinao e leng Jethro Lovers Mohlala. Lovers Mohlala ke lekawana la ka fa Alexandra ka fa profising ya Gauteng ko a simolotseng gona tiro kgotsa “” career”” ya kgwele ya dinao a tshamekela Alexanra Black pool mm emo liking ya ABSA PREMIERSHIP a tshameketse ditlhopa di le mmalwa. Wits, Mamelodi Sundowns, Jomo Cosmos, Aris Salonika (Greece), Silver Stars, Moroka Swallows, AmaZulu, Black Leopards
25
DEC
2019

Bokao jwa botsalo jwa Morena mo go rona. Re leba ka leitlho la ga Sakeo mo bukeng ya Luka 19:1-10

1Jaanong a fitlha kwa Jerigo, a ralala motse. 2Ga bo go le monna teng, leina la gagwe e le Sakeo, e le mogolo wa bakgethisi, mme a humile. 3Yoo a batla go bona gore Jesu ke mang, mme a palelwa ka ntlha ya batho ba bantsi, ka a ne a le mokhutshwane. 4Ka moo a tabogela kwa pele, a palama setlhare sa motlhatsa gore a mmone, ka a tla feta ka tsela eo. 5Ya re Jesu a fitlha felong foo, a lelala, a mo raya a re: “Sakeo, akofa o fologe! Gonne ke tshwanetse go tlhola mo ntlong ya gago kajeno.”
6Yoo a akofa a fologa, a ba a mo tshola ka boitumelo. 7Ya re botlhe ba bona, ba ngongorega ba re: “O gorogetse kwa monneng wa moleofi go tlhola teng.”
8Sakeo a ema, a raya Morena a re: “Bona, Morena, bontlhanngwe jwa tse ke nang natso ke bo naya bahumanegi; mme fa ke tseetse mongwe sengwe ka patiko, ke tla se mmusetsa gane.”
9Mme Jesu a mo raya a re: “Kajeno pholoso e dirafaletse ntlo e, ka le ene e le morwa Aborahame: 10gonne Morwa-Motho o tsile go batla le go pholosa se se latlhegileng

47 episodes

« Back 1—12 More »