Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
01
FEB

#OKgonneBjang - Nkamogeleng Matloga

Lekgarebe gotšwa ka nageng ya gešu ya Afrika Borwa, Nkamogeleng Matloga o re go fa lala ga sephethephethe nako le nako ga go senye fela lefau lefau, eupša go ka hlola dikotsi mebileng. Nkamogeleng le mogwera wa gagwe ba tlile ka App yeo e dirago gore motho a adimiše paesekela ge ale ka gare ga sephethephethe, re nyaka go kwišiša gabotse ka App ya gagwe.
21
SEP
2020

#TFMDitlalemeso

Re boledišana le setsibi sa polelo ya sesotho sa Lebowa, Dr Napjadi Letsoalo ka projeke ya go thuša gore diroboto di šomiše maleme a gešu.
18
AUG
2020

#ReGoThušaKaEng

Re thuša monna yoo a tšeerego dikgwedi tše tshela(6) a hloka dijo ka lebaka la go lahlegelwa ke mošomo. Re mo kopantšha le kantoro kgolo ya UIF.
17
AUG
2020

Mekgwa ya go ithuta nakong ya #Covid-19

Go fihla ga bjalo, ke dikgwedi mola bana ba di University ba boelago Dikolong. Potšišo ke gore go šoma mekgwa efe gore ba ithute? Gona ba lebana le dihlohlo dife ge bale kua di University moo nakong ya Kiletšo ya mesepelo? Re boledišana le Rebecca Mohaule, moithuti wa dithuto tša Public Development ebile ele moleloko wa SRC ka Wits.
17
AUG
2020

#OkgonneBjang - Abigail Mothibi

Re keteka batho ba bomme bao ba swarego thipa ka bogaleng moo nakong ya leuba la COVID-19. Theeletša ge re boledišana le Abigail Mothibi yoo a šomago bjalo ka mohlwekiši bookelong moo nakong ya ditsikitlano. #OkgonneBjang #Covid19SA
23
JUL
2020

#ThutoKaCorona

Moo nakong ya leuba la Covid 19, mafelo ao a bego le palogodimo ya batho ba go phela ka HIV le TB ba phela ka go rengwa ke hlogo ya go dula ba sa tsebe ye ntsho le šweu, bjalo The South African National Aids Council (SANAC) e kgopetši gore go be le mekgwa ya go tliša tshedimošo go batho ba go phela ka mathata ao ka mokgwa ya digithale, theeletša ge re boledišana le Molaodi mogolo wa SANAC elego Rev Zwoitwaho Nevhutalo.
#ChooseLife #Covid19
20
JUL
2020

#OKgonneBjang

Re boledišana le mogolofadi yoo a šomišago sebaka sa kiletšo ya mesepelo go namelela bophelong. Re boledišana le Calvin Mogajane

99 episodes

« Back 1—12 More »