Sedibeng

THOBELA FM  |  Podcast , ±8 min episodes every 1 week, 6 days  |  Broadcast schedule  | 
Hosted by Bradwin Monyamane and Timmy Thomas, Sedibeng focuses on healthy living, book reviews, marriage counseling, how to curb chronic illnesses and parenting to name a few. The show also offers motivational talks and professional advice from doctors, lawyers and marriage councilors.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
20
NOV
2020

Poledišano le Rand Water

Ba Rand Water ba leselong-kgoparara la go ruta maloko a setšhaba ka ga kotsi ya go baka le ema-ema goba gona go sa šarakanya diphaephe tše kgolo tša go aba meetse.

Ba Rand Water ba na le moela wa diphaephe tsa meetse tša go bonabo ba go feta dikilometara tše dikete-tharo-makgolo-hlano(3500
km). Rand Water ke moabi yo mogolo wa meetse ka mebasepalaneg ya ka diprovenceng tše: Gauteng, Free State, Mpumalanga le
North West .
01
SEP
2020

Boloko Biogas

Lehono le re boledišana le Kgabo Legodi wa mengwaga ye 24 wa go tšwa ka mo Probentsheng ya Limpopo yo a dirilego seo se bitšwago “Biogas” ka go somiša boloko.
20
JAN
2020

Tša maphelo

Re boledišana le ngaka ya basadi(gynecologist), Dr Mahapa le ngaka ya setšo, Ngaka Tsiane malebana le ditokelo tša mma godimo ga kobjana ya ngwana (placenta) wa gagwe morago ga pelego.
17
JAN
2020

Polelo thwii ka sebele

Basomi ba mašepala wa Sekhukhune ba tla gola ka di Cheque morago ga gore go timele R12million yeo e tsenetšego ka account ye sele. Se se bonwa bjalo ka tsela ya go fedisa le go lefela bašomi bao ba sa šomelego masepala/dipoko. Naa o bona go gola ka Cheque go ka fediša bosenyi dikgorong le makaleng a mmušo?
17
JAN
2020

Seemo sa ikonomi

Re sekaseka go fokotšwa ga kelo ya tswala(repo rate) le Mosekaseki wa tša ikonomi, Steven Mantsho
06
AUG
2019

Polelothwi ka sebele

Go reng ba bangwe ba banna ba re ga ba nyake mosadi wa go se šome eupša ba re ge ba fetša go nyala mosadi wa go šoma ba nyaka go mo tlogediša mošomo?
06
AUG
2019

Matlafatšo ya basadi

Modulasetulo wa mokgahlo wa SAWIC & BE, Maria Galane le Ramatlotlo, Florence Rangata ka mo probentsheng ya Limpopo ba re go bose bjalo ka basadi go kopana ka nepokgolo ya go hlahlana gore dikgwebo tša bona di gole.

116 episodes

« Back 1—12 More »