BONANZA UITBLINKERS

Tygerberg 104FM  |  Podcast, ±16 min episodes every 1 week, 4 days
Celebrating and showcasing outstanding South Africans and other individuals who have made great strides in music & the arts , sport or outstanding acts of goodwill towards their communities, or all of humanity / Ons fier uitstaande Suid-Afrikaners en ander individue wie groot vordering in musiek & die kunste , sport, of dade van welwillendheid teenoor hulle gemeenskappe- of die mensdom gemaak het.
02
FEB
Dr Lisanne du Plessis – Senior Dosent & Otvanger van die Vereniging vir Dieetkunde in SA (VDSA)- prys vir uitnemendheid in navorsing en diens.