Gotetsa

MOTSWEDING FM  |  Podcast , ±13 min episodes every 1 week, 1 day  | 
Infotainment at its Best. This show is for aspiring young people wanting to be a “somebody”. The show is engaging, exciting and very interactive. The show is fast paced, and yet easy to listen to. It is a mixed pot of career info, new technology, traffic reports, economic news and indicators, analysis of our political landscape, celebrity/entertainment news and loads and loads of laughter, madness, silliness and craziness to make sure the traffic jam doesn’t get the better of you. If music is what keeps you going, GOTETSA brings you the best of the best with two young and vibrant presenters. LTK & Nelly Moruri will keep you looking forward to the next weekly 15:00 to 18:00 dose after ever show.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
07
MAY

Pitori Maradonna, Focalistic ka katlego e a e boneng le kgolo ya mmino wa Amapiano

Re buisana le Pitori Maradonna, Focalistic. Katlego e a e
boneng mo ngwageng o o fitileng e itumedisa thata, mme mo ngwageng ono o kgonne go golola pina ya Ke Star Remix le Davido. Ke Star ke pina eo a dirileng le Vigro deep mo go yone, mme ka ntlha ya kgolo ya mmino wa Amapiano, o feleditse a bona kgolo kwa Nageng ya Nigeria. Pina ya gagwe ya sesheng e bidiwa Gupta
07
MAY

K.O ka pina e a e golotseng ya K-HOVA

Re buisana le K.O ka pina e a e golotseng ya K-HOVA. Ke mongwe wa diopedi tse di busetsang mmino wa Hip Hop kwa setlhoeng. Ke motsamaisi wa Skhanda World mme diopedi tse di leng karolo ya Skhanda World ba akaretsa Mr X, Loki, Ma E, Roiii le Just Bheki.
01
DEC
2020

Karolo e sepodisi sa Afrika Borwa e se tsayang go lwantsha tshotlakako kgatlhonong le bana le basadi

Re buisana le Brigadier Sabata Mokgwabone jaaka re le mo malatsing a le 16 a a beetsweng thoko go lwantsha tshotlakako ya basadi le bana. Re leba karolo ya Mapodisi go thusa batswasetlhabelo ga mmogo le baagi fa ba bega kgetsi ya tshotlakako. Gopola gore o tshwanetse go tsaya kgato fa o le motswasetlhabelo kgotsa o le motho yo o lemogang tshotlakako e e rileng.#Seikgatolose #DontTurnABlindEye
25
NOV
2020

SABC GBV Campaign launch with Berita

Re simolola malatsi a le 16 a a beetsweng thoko go lwantsha tshotlakako e e lebaneng basadi ga mmogo le bana mo nageng ya rona. Gompieno ke tshimologo ya letsholo la SABC la go lwantshwa tshotlakako e ikaegileng ka bong, mme ke ka moo Berita re laleditseng Berita go bua ka pina e e bidiwang Ungangibulali. Pina eno e bua ka go emisa dipolao tse di nnang gone ka ntlha ya tshotlakako e ikaegileng ka bong mo nageng ya rona.
15
SEP
2020

Liopelo Maphathe yo eleng mo diragatsi yo o itsegeng thata mo ditshwantshong tsa Television

Re buisana le Liopelo Maphathe yo eleng mo diragatsi yo o itsegeng thata mo ditshwantshong tsa Television. O dirile mo ditshwantshong di tshwana le Muvhango, Gaz’Lam, Moferefere lenyalong, Back stage le Scandal magareng ga tse dingwe. O dirile mo thulaganyong ya Afro Café go akaretsa le in your defense mo nakong e e fitileng. Se se itumedisang ke ntlha ya gore o dirisa puo ya gagwe ya Sesotho mo tiragatsong ya gagwe ebile ke mongwe wa batho ba ba tsweletseng go tshegetsa basadi mo entertainment industry. Re keteka leeto la gagwe la bodiragatsi mo Aforika Borwa. .
01
SEP
2020

Professor Puleng Lenkabula yo eleng Vice Rector mo lephateng la Institutional Change

Re buisana le Professor Puleng Lenkabula yo eleng Vice Rector mo lephateng la Institutional Change, Student affairs and Community engagement kwa University of the Free State. Re bua le ene re totile botlhokwa jwa thuto mo go rona jaaka bana ba mmala wa sebilo. Re keteka kgwedi ya ngwao boswa, mme go maleba gape go leba seabe sa thuto mo botshelong jwa rona. Fa a ne a direla setheo sa Unisa, nngwe ya maikarabelo a gagwe ene ele go leba seo se bidiwang Advancing African Intellectuals ga mmogo le kitso ya setso sa rona kana Indigenous knowledge systems. Ke mokwadi mmogo le moeteledipele wa maemo a kwa godimo fa re leba tshosometso a nang le yon emo Continenteng ya Aforika ka kakaretso.

238 episodes

« Back 1—12 More »