Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
10
JUN

SONA VS RESIGNATIONS BY MP’S

Beke ye e tlago ka la 20 June Mopresidente wa naga o ya go aba polelo ye nngwe gape (State of the nation address ) bjalo ka moetapele wa naga morago ga gore party ya gabo e mmusetse boetapeleng morago ga dikgetho tse di fetilego ka la seswai kgweding ya go feta ya May.
08
JAN

ANC JANUARY 8 STATEMENT 2019

Letsatsi e be e le la 08 January 1912 ge go hlongwa mokgatlo wa SA Native National Congress woo moragonyana o tsebegilego bjalo ka ANC.Moruti John Langalibalele Dube o ile a kgethwa bjalo ka mopresitente wa mokgatlo wo e bile a se gona kopanong.Mokgatlo wo o lwetsego tokologo ya bontshi bja ma Afrika Borwa, history e re botsa gore o hlomilwe ka kerekeng ya Wesleyan ka Bloemfontein kua Mangaung.
07
JAN

Focus on Education:

Naa ke go soma ga bana ba rena ka bo bona, goba ke go ikgafa ga barutisi go ruta bana le ka morago ga nako ya dithuto gore ba ntshe dipoelo tse re bonago ba bangwe ba di ntshitse ngwageng wo?
05
DEC
2018

LOAD SHADING AND ITS CAUSES

Company ya go fehla le go tsweletsa mohlakgase ka mo SA Eskom yeo e hlomilwego ka 1923 e boya boya ditabeng moo ga bjalo e boyago ka go palelwa ke go aba mohlakgase gabotse ka mokgwa woo e bego e tumile ka gona.Lehono company ye e na le 95 e somela SA empa e thoma go bonala moo o ka rego e a palelwa ke ka baka leo go bolelwago ka di load shedding nako le nako.
04
DEC
2018

Recession is over

Go tla bjang gore mola re lla re re batho ga ba some ga ba na tshelete,empa batho ba ga bo rena ba be le maseleng a mantshitntshi a go reka ka di Black Fridays go feta le dinaga tseo di ikonomi tsa tsona di sa tieletsego?

111 episodes

« Back 13—24 More »