Mahlakung Drama

THOBELA FM  |  Podcast , ±15 min episodes every 4 days  |  Broadcast schedule  | 
Follows the lives of the residents of Mahlakung as they go through family conflicts, relationships, love affairs and daily trials. Mahlakung will never been the same again.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
18
OCT

Episode 2585

Jo nna wee! Rethabile o Putuka sehlare ka gare ga bag ya gagwe gore a tšhelele Petronella , sehlare se re “O mpeile kae?”, o a tlabega, ga se gona.Naa se ile kae sehlare ?
17
OCT

Episode 2584

#Mahlakung –Mmalo!Rethabile le Mamabona ba thabile ba keteka gore ba ikhuditše Petronella! Naa go tla sa bjang?
16
OCT

Episode 2583

#Mahlakung –Alfios o ntšheditše Bra Tick thipa morago ga gore Bra Tick a mo tsebiše ka seemo sa Rethabile.Naa kgane Bra Tick o dirile phošo go mmegela ka se, goba Motlaikakwen ao hlagelwa ke eng?
15
OCT

Episode 2582

#Mahlakung –Rethabile o belaela go hlapišwa ke Mongaka Motsetseretsepa ka ge e le monna, naa go tla sa bjang?
14
OCT

Episode 2581

#Mahlakung -Konstabel Mpedi o botša Malehu gore o tshwenywa ke go fetoga ga bophelo bja Sergeant Mampane.Naa Sergeant Mampane o hlagelwa ke eng?
11
OCT

Episode 2580

#Mahlakung –Phetola o koba Bra Bizza la Sofia ge ba tlile moletlong wa go tsošološa dikano tša lenyalo la gagwe le Matsheko, ke semphete ke go fete, o a kgarameša.Naa Bra Bizza le Sofia ba phošo go tla moketekong woo, goba Phetola o phošo go ba raka?
10
OCT

Episode 2579

#Mahlakung –Alalaa! Phetola Lethebe o lebogiša Jonjon ka koloi yeo a e bonago , fela o botšiša gore nkane a rekile ya mohuta woo, ka ge a re ke mohuta wa dikoloi tša bašemane.Naa koloi yeo motho a e otlelago e bolela mengwaga le maemo a gagwe,goba motho o nale maloka a go reka koloi yeo e nyakwago ke yena goba bjang?
09
OCT

Episode 2578

#Mahlakung –Mmalo! Mamabona o re Mabona o a mo etela ditorong ge a robetše gore ba ye go epolla setopo sa ngwana wa Matsobane le Petronella , Tshwarelo Ga Makanye, ba se tliše Mahlakung.Matsobane o a nyakišiša gore naa e kaba Mamabona o bolela nnete naa.Naa Matsobane a kgolwe eng?
08
OCT

Episode 2577

#Mahlakung – Hee!Hee! Matsheko o apešitše Millicent palamonwana yeo a rego ke seka sa segwera sa bona.Naa di gona dipalamonwana tše bjalo ka tše, goba go hlaga eng magareng ga Matsheko le Millicent?
07
OCT

Episode 2576

#Mahlakung –Rethabile o tšeere sephetho sa go bonana le Psychologist go mo thuša go rarolla bothata bjoo a nago nabjo ka lehu la Pinkie,gomme Titi o gana thwii, o re seo ke go ikahlolela bophelo kamoka kgolegong.Naa nnete ke efe gona mo?
04
OCT

Episode 2575

#Mahlakung –“Yela ke ya ka mfanaka ,ga ke nyake go go bona ka gare ga yona.”Ge e le gore o tlo e reila , go ra gore le go e patela, o tlo e patela, ge o nyaka go e reila, nna ke tlo goga tšhelete mogolong wa gago.”A ke mantšu a Jonjon go Brandon morago ga gore Sofia a rekele Brandon koloi ka maina a Jonjon.Naa Brandon o tla bona a dirile eng go lokologa go otlela koloi ye e reketšwego yena?
03
OCT

Episode 2574

#Mahlakung -Sergeant Mampane o nyaka difavour tša go se tsebalege go Dikeledi gore Tumi a se ye kgolegong. Naa Dikeledi a dire eng go phologa mararankoding le mathaithaing a Sergeant Mampane?

905 episodes

« Back 1—12 More »