Mahlakung Drama

THOBELA FM  |  Podcast , ±15 min episodes every 3 days  |  Broadcast schedule  | 
Follows the lives of the residents of Mahlakung as they go through family conflicts, relationships, love affairs and daily trials. Mahlakung will never been the same again.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
17
JUN

Episode 2904

#Mahlakung-“Bra Bizza o leleditše Konstable Mpedi go mmotša gore a kgaogane le taba tša gagwe tša go saena,Mpedi o mmotša gore,”re tla bona gore magareng ga ka le wena ke mang a tla bago lepantiti?Naa ke gona ge go fedile ka Bra Bizza a ile kgolegong?
16
JUN

Episode 2903

#Mahlakung-Dikeledi Lethebe o botša Tumi gore a ikgaogantšhe le Bra Bizza ka gore o kwele Sophia a re Bra Bizza o re setopo ka setopo.Naa ba ga Lethebe ba sepelele kae ka gore lehu la Zakes le gakaditše Bra Bizza?Ba dire eng go itšhireletša go yena?
15
JUN

Episode 2902

#Mahlakung-Phetola o botšiša Badgirl gore ke yena a bolailego Zakes, mola re ekwa Bra Bizza a botša Sylvia gore Phetola o bolaile Zakes, le yena o swanetše go bolawa. Naa Zakes Shabangu o bolailwe ke mang?
14
JUN

Episode 2901

#Mahlakung-Dr Lethebe, o swere matsebetsebe a tšhelete go lokolla Masedi go Zakes Shabangu.Re kwa a botšiša Sylvia gore o nyaka bokae gore a mo thuše a humane Masedi.Naa Sylvia o tla mo thuša goba ke gona ge a tlo lahlegelwa ke tšhelete a ba a se humane ngwana wa gagwe Masedi?
11
JUN

Episode 2900

#Mahlakung-Phetola le Badgirl ba fihlile lefelong leo Zakes a bego a beile Masedi le basetsana ba bangwe bao ba bego ba swanetše go yo rekišwa dinageng tša ntle. Sethunya se llile,ge Badgirl a laela Zakes gore a bee sethunya fase.Re kwa Phetola le Badgirl ba goelela ba bitša Masedi.Naa sethunya se se jele mang?
10
JUN

Episode 2899

#Mahlakung-Bra Bizza o ile Gauteng mola a sa le ka tlase ga Parola moo a swanetšego go fela a eya go saena kua Kgorong ya tshokollo ya Mahlakung, naa Sergeant Mampane o tla mo phološa kgolego goba ke gona ge a boeleletše kgolegong ka go se saene ga gagwe?
09
JUN

Episode 2898

#Mahlakung-Sylvia o botša Brandon, Sticks gore ba swanetše go homoletša Tumi sa ruri a latele Sekhula. Naa ba tla e kgona taba ye, ba mmolaya Tumi Lethebe goba e noba gore molomo o tshela noka e tletše?
08
JUN

Episode 2897

#Mahlakung-Mongaka Malehu o ile a re ge a phekola Sebjalebjale a mmotša gore o bona lehu, gomme se sa hlakahlakantšha Sebjalebjale kudu. Ge motho a filwe bokgoni bja go kgona go bona kotsi pele e hlaga goba a lora ka se se mpe seo se tlago go hlagela motho go etša lehu, naa o swanetše a mmotše goba homole ka ge kutullo ya Malehu go Sebjalebjale e dirile gore Malehu a solwe?
07
JUN

Episode 2896

#Mahlakung-Badgirl, Hlapyadi o botša dombolo wa gagwe Kgokong gore o a mo rata gomme ge go ka diragala gore a se ke a boa a loba bophelo, yena a no tseba gore o a mo rata. Naa mantšu a a Hlapyadi a hlatha eng?
04
JUN

Episode 2895

#Mahlakung-Badgirl o boditše Phetola gore o a tseba gore Zakes o beile Masedi kae. Re kwa Masedi a botša tatagwe Phetola gore Zakes o mo phaile theto ka kgang, gomme o rile ge a boa le Bra Bizza ba ile go mmolaya.Naa Phetola le Badgilrl ba tla kgona go fihla moo Masedi a beilwego gona pele Zakes le Bizza ba fihla?
03
JUN

Episode 2894

#Mahlakung-Alfios o tšwa go nyaka tšhelete ya go bolokwa ga Moscow lapeng la Moscow gomme a fa Moruti R500, ka ge a re Moscow ga se moleloko la kereke ya Moruti Kgole.Moruti Kgole o bušeditše tšhelete yeo ga Alfios. Naa baruti ba swanetse go lefiša ge ba boloka bahu bao e sego maloko a kereke tša bona?
02
JUN

Episode 2893

#Mahlakung-Bra Bizza o a sepela o leba Gauteng moo go lego Zakes, Phetola , le Badgirl morago ga gore Zakes a golege Masedi gomme a nyake R5 000 000.Naa go ya go direga eng dikakapa di kopane?Naa Masedi o tla lokollwa?

1201 episodes

« Back 1—12 More »