Mahlakung Drama

THOBELA FM  |  Podcast , ±15 min episodes every 4 days  |  Broadcast schedule  | 
Follows the lives of the residents of Mahlakung as they go through family conflicts, relationships, love affairs and daily trials. Mahlakung will never been the same again.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
18
APR

Episode 2454

# Mahlakung-Mmalo! Matsobane o tlogetse go ba moswaramarapo lenyalong la Kgokong le Badgirl.Naa go tla sa bjang!
17
APR

Episode 2453

# Mahlakung -Kgokong le Badgirl ba rekile dipalamonwana tša maemo a godimo, gomme ba kgethišane.Naa go a hlokagala gore ba kgethišane goba mongwe le mongwe o swanetše go ikgethela yeo a e ratago?
16
APR

Episode 2452

#Mahlakung –Go bothata go boima ka Mahlakung! Alfios o botša Monica gore a emiše ka mošomo wa go roka ka ge ba sa ilela lehu la Mojela-Mojela.Naa ge go ilelwa mošomo o a ema goba go swanetše go diragala eng?
15
APR

Episode 2451

#Mahlakung –Sebjalebjale o botša Dikeledi gore dikotsi tšeo di hlagago mebileng ya rena ke ka lebaka la gore go bile le batho bao ba hlokofalago mo ditseleng.Naa sehlodi segolo sa dokotsi mo mebileng ke eng?
12
APR

Episode 2450

#Mahlakung - Ai! Ai! Di a boa ka Mahlakung! Saki o botša Phetola gore o swanetše go mo lefa tšhelete kamoka yeo a bego a se mošomong pele a ka boa.Naa Phetola o swanetše go lefa Saki le tšhelete yeo a bego a sa mo šomele?
11
APR

Episode 2449

#Mahlakung - Millicent le Bra Bizza ba kwana ka go šireletša lenyalo la Badgirl le Kgokong gomme Bra Bizza o mmotša gore a seke a tshwenyega ka gore batho bao o ba tseba e bile o tla netefatša gore ga ba be gona lenyalong.Naa Bra Bizza o ya go dira eng ?
10
APR

Episode 2448

#Mahlakung –Kgokong o ile a tlogela Rethabile aletareng ka lebaka la ge a be a rata Badgirl.Se se dira gore Moruti Kgole a seke a tshepha Kgokong.Naa kotsi ye e ka ipušeletša gape ge a nyalana le Badgirlm goba Moruti o tšhoga lefela?
09
APR

Episode 2447

#Mahlakung –Moruti Kgole o botšiša Millicent gore ke ka lebaka la eng la enwa foofoo a le tee a sa nwe le yena go swana le mehleng, Millicent o mmotša gore ga a nyake go latelwa mošomong ka ge Moruti Kgole a sa fetše go bolela.Naa se se hlatha eng kamanong ya Moruti le Millicent.
08
APR

Episode 2446

#Mahlakung -Mamabona o boditše Matsobane gore ge a ka tšwela pele go thekga ba ga Moruti Kgole ka lenyalo la Kgokong le Badgirl o tlile go itshola.Naa Mamabona o hlatha eng?
05
APR

Episode 2445

#Mahlakung- Sophia o botša Bra Tick ka tape yeo e swerwego ke Bra Bizza yeo e ka lahlelago Titi kgolegong bophelo kamoka , naa Bra Tick a ka kgona go thibela taba ye go diragala?
04
APR

Episode 2444

#Mahlakung! Rethabile o tseleng ya go bonana le ngaka Sekgoramela gore Badgirl a tlošwe tšatšing, mola Alfios a thibela Monica go roka diroko tša diphelesi.Naa lenyalo le la Kgokong le Hlapyadi le tla ba gona ba tšhatha ka sefofane go ya le ka fao Kgokong a bekantšhago ka gona?
03
APR

Episode 2443

#Mahlakung- Mma Moruti Kgole, Millicent o rometše Bra Bizza molaetša wa gore ba kopane gomme se se tlabile Bra Bizza. Naa Millicent o nyaka eng go Bra Bizza?

774 episodes

« Back 1—12 More »