Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
22
JUN
7am

22.06.2021 13h00

Igxothiwe emsebenzini inqununu yesikolo esiseMpuma Koloni eyanyanzela umfundi ukuba angene kumngxuma wendlu yangasese ukuze akhuphe umnxeba wayo ophathwayo (CELLPHONE) nowatshona kwilindle.
22
JUN
3am

22.06.2021 09h00

Zohlukile iimbono zeengcali mayela nokuba kufanel' ukuba kumiselwe imiqathango engqingqwa kusini na kwiphondo iGauteng ukunqanda ukunwenwa kwentsholongwane icorona.
22
JUN
1am

22.06.2021 07h00

Sixhalabile isixeko saseTshwane ngenxa yokuntingela phezulu kwamanani abantu abosulelwa yintsholongwane icorona.
21
JUN
1am

21.06.2021 07h00

Bazakuvela enkundleni namhlanje abarhanelwa abane ngokunxulumene nokufunyanwa kwabo beneziyobisi ezixabisa i400 million yeerandi.
11
JUN
7am

11.06.2021 13h00

Umphathiswa wamashishini karhulumente uPravin Gordhan uthi kutyikitywe isivumelwano phakathi kukarhulumente nehlakani elitsha lika SAA iTakatso. UGordhan uthi kuzakutyikitywa isivumelwano sentengo ngaphambi kokuba kusekwe ngokusesikweni uSAA omtsha. ITakatso izakulawula u51 percent wezabelo kweli qumrhu lezophapho lihlengahlengisiweyo, ngelixa urhulumente ezakulawula u49 percrnt wezabelo. ITakatso izakutyal' imali engaphezulu kwe-3 billion yeerandi kwaSAA.
11
JUN
4am

11.06.2021 10h00

Iqumrhu loosomashishini iTakatso Consortiun ibhengezwe njengehlakani lenkampani yezophapho kweli iSAA.
Olu qhogwano lukarhulumente nenkampani yabucala lubeka amashumi amahlanu nanye ekhulwini (51 pesent) yezabelo kule nkampani ezandleni zale ndibanisela yoosomashishini babucala.
11
JUN
3am

11.06.2021 09h00

Umphathiswa wezobulungisa neenkonzo zoluleko uRonald Lamola uthi i-United Arab Emirates ayisebenzisani noMzantsi Afrika, njengoko kwakuvunyelwene ngala mazwe mabini. U-Lamola ebethetha neentatheli ngale ntsasa, emva kokuba igunyabantu lezotshutshiso kuzwelonke licele uncedo kwi Interpol ukuze usapho lakwa Gupta lubuyiselwe kweli loMzantsi Afrika, lujongane namatyala orhwaphilizo, ubuqhophololo, nokugudis'imali eze ngondlela-mnyama.
11
JUN
1am

11.06.2021 07h00

Iziko lezifo ezosulelayo i-NICD ngamafutshane lithi sithetha nje ngabantu abayi seven-thousand-300 abanyangelwa icovid19 kwizibhedlele zeli lizwe, kwaye kuthwa izolo bayi 844 abantu abangeniswe kumaziko empilo. Abantu abasondele ku 5-thousand kwabo bafumana unyango abakwii ward zabagula kakhulu, bakwizibhedlele zabucala.
26
MAY
7am

26.05.2021 13h00

Ujaji Piet Koen ucele amagqwetha obesakuba ngumongameli weli uJacob Zuma ukuba athobele imiqathango yenkundla phambi kokuphula-phulwa ngokusemthethweni kwesicelo esikhethekileyo ngomhla we-19 kuJuly.
26
MAY
4am

26.05.2021 10h00

Igunya bantu lotshutshiso iNPA lithi alikafaki maxwebhu aphendula kwisicelo esikhethekileyo seqela lamagqwetha lobesakuba ngumongameli weli esifuna athi gu bucala umtshutshisi u-advocate Billy Downer.
26
MAY
3am

26.05.2021 09h00

Umphathiswa wesebe lezempilo kuzwelonke uGqirha Zweli Mkhize uthi uphando kwizityholo zokukhutshwa ngokungafanelekanga kwesiniki maxabiso sezigidi ngezigidi zerandi lufumanise ukuba yayingahambisani nomthetho intsebenziswano yelisebe kunye nenkampani yonxibelelwano iDigital Vibes.
26
MAY
1am

26.06.2021 07h00

Usekela sosiba jikelele weANC uJessie Duarte uthi zange kwenzeka ngaphambili ukuba ilungu eliphezulu lombutho elifana nososiba jikelele uAce Magashule lingafuni ukuthobela imithetho yombutho.

3026 episodes

« Back 1—12 More »