Deutsche Welle - Learning By Ear Tsaka mai wuya - Zubi na 2: Abun da Ka Shuka

Tsaka mai wuya - Zubi na 2: Abun da Ka Shuka

Wani ya kudada cikin dakin Mariya a cikin duhun dare a jami'ar da hauwa ke karantun aikin jarida. To ko mi ya faru daga nan kuma?
Hausa Germany Health & Fitness
26 Episodes
1 – 20

Episode 1: Me zan yi

Wani ya kudada cikin dakin Mariya a cikin duhun dare a jami'ar da hauwa ke karantun aikin jarida. To ko mi ya faru daga nan kuma?
Season 1 / Episode 1 10 min

Episode 2: Wata sabuwa

Wani ya kudada cikin dakin Mariya a cikin duhun dare a jami'ar da hauwa ke karantun aikin jarida. To ko mi ya faru daga nan kuma?
Season 1 / Episode 2 10 min

Episode 3: Ziyarar dare

Wani ya kudada cikin dakin Mariya a cikin duhun dare a jami'ar da hauwa ke karantun aikin jarida. To ko mi ya faru daga nan kuma?
Season 1 / Episode 3 10 min

Episode 4: Kudi a cikin cabi

Wani ya kudada cikin dakin Mariya a cikin duhun dare a jami'ar da hauwa ke karantun aikin jarida. To ko mi ya faru daga nan kuma?
Season 1 / Episode 4 10 min

Mugun mafarki - Episode 5

Wani ya kudada cikin dakin Mariya a cikin duhun dare a jami'ar da hauwa ke karantun aikin jarida. To ko mi ya faru daga nan kuma?
Season 1 / Episode 5 10 min

Episode 6: Sirrin boye

Wani ya kudada cikin dakin Mariya a cikin duhun dare a jami'ar da hauwa ke karantun aikin jarida. To ko mi ya faru daga nan kuma?
Season 1 / Episode 6 10 min

Episode 7: Kalami mai dadi

Wani ya kudada cikin dakin Mariya a cikin duhun dare a jami'ar da hauwa ke karantun aikin jarida. To ko mi ya faru daga nan kuma?
Season 1 / Episode 7 10 min

Episode 9: Farar dabara

Wani ya kudada cikin dakin Mariya a cikin duhun dare a jami'ar da hauwa ke karantun aikin jarida. To ko mi ya faru daga nan kuma?
Season 1 / Episode 9 10 min

Episode 10: Dukan ya yi yawa

Wani ya kudada cikin dakin Mariya a cikin duhun dare a jami'ar da hauwa ke karantun aikin jarida. To ko mi ya faru daga nan kuma?
Season 1 / Episode 10 10 min

Episode 11: Mummunan labari

Wani ya kudada cikin dakin Mariya a cikin duhun dare a jami'ar da hauwa ke karantun aikin jarida. To ko mi ya faru daga nan kuma?
Season 1 / Episode 11 10 min

Episode 13: Sabon matsugunina

Wani ya kudada cikin dakin Mariya a cikin duhun dare a jami'ar da hauwa ke karantun aikin jarida. To ko mi ya faru daga nan kuma?
Season 1 / Episode 13 10 min

Episode 14: Ci naka in ci nawa

Wani ya kudada cikin dakin Mariya a cikin duhun dare a jami'ar da hauwa ke karantun aikin jarida. To ko mi ya faru daga nan kuma?
Season 1 / Episode 14 10 min

Episode 15: A kasar waje

Wani ya kudada cikin dakin Mariya a cikin duhun dare a jami'ar da hauwa ke karantun aikin jarida. To ko mi ya faru daga nan kuma?
Season 1 / Episode 15 10 min

Episode 16: Birgimar hankaka

Wani ya kudada cikin dakin Mariya a cikin duhun dare a jami'ar da hauwa ke karantun aikin jarida. To ko mi ya faru daga nan kuma?
Season 1 / Episode 16 10 min

Episode 17: Mene ne ke faruwa da ni ne

Wani ya kudada cikin dakin Mariya a cikin duhun dare a jami'ar da hauwa ke karantun aikin jarida. To ko mi ya faru daga nan kuma?
Season 1 / Episode 17 10 min

Episode 18: Dama ke ce Hauwan

Wani ya kudada cikin dakin Mariya a cikin duhun dare a jami'ar da hauwa ke karantun aikin jarida. To ko mi ya faru daga nan kuma?
Season 1 / Episode 18 10 min

Episode 20: Wakar nasara

Wani ya kudada cikin dakin Mariya a cikin duhun dare a jami'ar da hauwa ke karantun aikin jarida. To ko mi ya faru daga nan kuma?
Season 1 / Episode 20 10 min
1 – 20