Warning! This site requires cookies, please enable cookies in your browser settings.

Aanddiens

RSG   |   Afrikaans  |  Podcast, ±24 min episodes every 3 days  Follow channel
‘n Leraar bring ‘n boodskap uit die Bybel.
28
JUL

Aanddiens Podcast — RSG
Igna Klynsmith bespreek die perke van kruisverhoor en die beskerming van getuies teen boelietaktiek van advokate. Hy gesels ook oor die insameling van biometriese inligting (soos vingerafdrukke) deur werkgewers. Op 'n ligter trant deel ons weer humor uit die hof.
21
JUL

Aanddiens Podcast — RSG
Igna Klynsmith verduidelik die verskil tussen moord en strafbare manslag en watter vorm van skuld bewys moet word. Hy onderskei met voorbeelde tussen nalatigheid van die verskillende vorme van opset. 'n Hofsaak oor die afvloei van water van 'n hoërliggende na 'n laerliggende erf, word ook bespreek.
14
JUL

Aanddiens Podcast — RSG
Aan watter vereistes moet "op eie risiko"-kennisgewings in openbare plekke voldoen om die eienaar te vrywaar teen eise vir skadevergoeding? Die regsposisie wanneer mediese fondse nie betaal vir mediese dienste nie word ook bespreek, en die bitter pil word versoet met 'n bietjie humor uit die regswêreld.
07
JUL

Aanddiens Podcast — RSG
Igna Klynsmith gee 'n volledige oorsig van die reg van toepassing op die gee van volmag aan 'n kind om die geldsake van sy ouers te bestuur. Hy verduidelik ook wanneer rente op rente gehef mag word en deel op 'n ligter trant 'n bietjie hofhumor.
30
JUN

Aanddiens Podcast — RSG
Kwessies wat bespreek word sluit in wanneer 'n openbare bestuurspermit benodig word en of 'n dokter gebonde is aan geloofsvoorskrifte wat mediese behandeling verbied. Hofsake oor die K-woord en die beskerming van eiendomsreg word ook behandel.
23
JUN

Aanddiens Podcast — RSG
Igna Klynsmith gesels met Bertie Grobbelaar en Advokaat Jannie Lubbe wat al by menige rugbyverhore betrokke was. Die gesprek dek verskeie regsaspekte wat veral op rugby betrekking het.